Rimka Lamar, « Ravage » [PAROLES]

Votes 1 Étoile2 Étoiles3 Étoiles4 Étoiles5 Étoiles 0 votes
Loading...

RAVAGE, single 2014 de RIMKA LAMAR


Nouvelles paroles :
Rimka Lamar présente les paroles écrites de son single « Ravage ». Un dirty south particulièrement savoureux à découvrir tout de suite sur RHHM.Net. Rimka Lamar, musicien et rappeur d’Hamdallaye Lafiabougou et membre du groupe 412 Mali. « Ravage » de Rimka Lamar, production : IB Star, année : 2014, musique rap hip hop dirty south

Paroles : Ravage de Rimka
Ravage té mogo bo mogola

Ni Ravage ka jugu ni Hiroshima Nagasaki a té mogo bo mogola
San tiaman bi tèmè né a tignèni no be to dow la
A kuma bé to dow da fala tiaman bé sira bla
Tiaman bé rapu bla a sababula, sabula a té hinèla mogola

Souvenir 2007
Bebe deni tchoupi :
“Sidi nayan nayan nayan !
I b’i ka kulé kulé ni’ ka popapapola !
O t’an bo an’ ja kan koye !
Ka soro ka blén fara quoi !
(parole Memo 2006-2007)”

Depuis 2007
Banéni ni fanéni don na Mali rapu la
Bè gnè na
O y’a soro Mali rapu toun bé éternel koma la
Batterie faible : Tata pound, Massassy, Amikoulel, Yeli Fu, Takami, Zotto Boys, Amenfis, Fanga Fing
O n’u niogon na tiaman ba
État d’urgence

2009 Génération koura
Ghetto K yé GRR clash sans pitié, béssé ta dabora
Aka muruni gazi
Ghetto K
GRR y’a confirmer u yé banéni kè ka’ reconfirmer
Bo tchira bugurijè la f… b…
Jê mu sigira galo kan jagoya o bé tchi f… n…
Dankadéjè té bo tènin la ka tarata soro, a bé tchi
Kulun kono mogo bè dé bé jè ka baara doni kè notè, a bé dabri

Aw ka jè tchili ma bali n’na, a sigira galon ni janfa kan
Fousco janfara,
Gonbèlè janfara,
Mogo tan ni fla o laban na sabala
Ghetto kafri
Mogo joli joli,
Fla tun bé barala,
Tow be doun’ni na,
Fo pa bé dra la,
Kongo dé b’u la
Fala togo dar’u la
Wulu bé kô sarala !
Dow tun kulu té blén kè ko fo rap respect
Dow fènè tun ko kulu té kulé jélidén na ko o yé gawlodén ya yé (Olu bé mi ?)
M’bé n’sigi n’fèrèma, o yé bobara la sumuniko kuma
Tanika ségi b’aw de mà notè kulu koni té bo no la jignè kono (Ha !)

Bébé Déni Tchoupi,
An bé nunu faga yan gninan (Walahi an b’u faga !)
Ça c’était juste un petit rapel quoi !
K’u hakili la jigi quoi !
Aw kana kuma ka gninè quoi !
Ravage té mogo bo mogola ! No !

A té mogo bo mogo la ! Ravage té mogo bo mogola !
A té mogo bo mogo la ! Ravage té mogo bo mogola !
Ka chi bo chè la ka’ do aw ku la,
N’togo dé yé sonbo mogola !
Ka chi bo chè la ka’ do aw ku la,
N’té na mogo bo mogola !
Aw ka dankadéya, aw bé dan n’o yé aw bara !
Ravage te mogo bo mogola !

Kuma tiaman fu ni yèrè nègin fu
Notè nunuw bè b’u plassi don (Drè !)
Màssa dogoya kun ?
Wasso fu kun ?
Anw dé y’a fo aw yé k’an t’a don ? (Haaa !)
Allah, m’bi déli i ka fin dow nokoya anw yé !
Folo. Wari
Fila. Goo
Sabana yé chi ni kènèya tiaman bâdé (Hou !)
A laban ka kè an gnèna
Janfa niama bé wili aw la
Séntègèkono jéli tolilé,
Kofèmura ni bobara sumuni
Konona jéli b’ila,
I sigi ko levrou rozi,
I ni’ da iko laii finyi
Lafia, fo ni yé glomi bla ka Al djinè ko gnègnini (Lafia té yé !)

Revenons à nos moutons !
2012, dra kèra, guerre wili la, janfa kèra ka la paix son da (Han !)
Ko tiaman kèra o kono fo dow kachira o kola
Dow ségina u ko, dow kun sigilédo ka o kono ka togossoro !
N’ga kow férékéla
Horonw kêra gaoula dé
Douahoudénw kèra dankadén
Chê do na samara do la
Gninè ni jakuma bin n’u ka pa’w la fo u bé pitipan don na
Rapeur bé ka ta damada la ko concert ka ta dimgèséna
O tuma danga dé bé mali rapu ko ni a té ta gnè wa ?
Ayé o fo n’gné !
Tow bé so san, hallissa anw bé sôku tèrèmè yan !
Mun dé kèra dé ?
N’ganiyajugu tiayara, a’yé gêgnè diyan jona n’gu kalaya !
Rhymka Lamar, Ibstar ka beat sanfè c’est comme Kendrick Lamar !

A té mogo bo mogo la ! Ravage té mogo bo mogola !
A té mogo bo mogo la ! Ravage té mogo bo mogola !
Ka chi bo chè la ka’ do aw ku la,
N’togo dé yé sonbo mogola !
Ka chi bo chè la ka’ do aw ku la,
N’té na mogo bo mogola !
Aw ka dankadéya, aw bé dan n’o yé aw bara !
Ravage te mogo bo mogola !

Bébé déni tchoupi (Ha !)
Ni yé i ka couplet nàto yé quoi !
Ok, Ib Star le beat est malade quoi !
Star bé tissalé tala kata bôkèla !
Halala + Salati bô = Sakabô !
Soulard Mamadou yé Mangala ni Moutchatcha dan !
Do dèssèra Mali la ko international !
Façonnal,
Ravage bana,
Point final,
Ni mogomi bé togogninina o ka baara kè walassa san wèrè a togo be kala !

Paroles du titre Ravage de Rimka, écrites par Rim-Ka

DONNEZ VOTRE AVIS