Son : Point d’interrogation – M.O.H.

Votes 1 Étoile2 Étoiles3 Étoiles4 Étoiles5 Étoiles 0 votes
Loading...

Point d’interrogation, single 2014 de M.O.H.

production : Fanspi pour Africa Production, année : 2014, musique rap hip hop

 

Paroles : Point d’interrogation de M.O.H.

Fanspi
He Flow
Tiè, i ka tiè passer n’ma dè !
N’té ka’ soro téléphone na
Allo Wara Nabi
He… M.O.H (EWE !)
Tiè, moun bé yé ?
Y’a foye !
Tiè malienw b’a la k’u fama l’i madè !
An han ? Ha…
I ka fin ni nunuw beati sanfè
Ayiwa ayiwa…
On dirait i ni beati bé kèlè dé wa…
N’ka a famu…
Mogo t’a don mun do (Ah !)
I bé na lon sisan !
I té do f’u yé sa !
I delila ko ni kè !
A EWE.lama !

Chè mana do muru jago
Aw t’o jabi don
Bana sidon bali furakè mandi
Sanji koro woshi do
Aw ka rap
Mun dé shi do ?
Jélimagon kunko ka gèlin bo sac do
Maître… EWE !
Maître… EWE !
Maître… EWE maître do !
I ma fili né do
C’est M.O.H. n***
Né ko nunuw
Aw t’u qualité don ?
Né ko dankadén maîtrew do

Sani i bé rapu fo
EWE maître don
Ko to, ko k’i to
An’ ka sabali don
Sani jignèwili tiè
Sabalijon té malo kènè kan (Hum !)
Ni Wara blé ko abe yiri don
Waramasa b’a ni san tiè
U b’a f’i yé tout le temps
J’suis un n*** sympa
Kana yèlè n’sé kan
Je pourrais être méchant
Latourou Gossi i ka koloni fili
Ka duguba wili ka jo
Wara jugu né ma gosi
Bi né dé bé top !
Sègè bè yé kono di !
Kono bè té sègè di !
Fugaridén ni né ni dankadé
Fin flaw di !
Sumbala Ba yé nèrè !
Subaga Ba yé nièguan !
Bandit fa yé cowboy !
Rapu Fa n’a Ba, EWE !
Né dé b’i dèmè
K’i ka wara faga ali na
Kunkolo t’i bolo
Solo bero ko san min fin na
A bé na a té mè
Fo ji bé woyo
Rap secret doniya
Bé n’kuna fo lahara
Jon bé nalé
Yinikali jabi
Maraka super star ?
I’m a god of war !
I’m a…
La grosse pointure des stars (EWE !)
Marque introuvable
La star des grosses pointures…
Mister M.O.H.
Maître… EWE !
Maître… EWE !
Maître… EWE maître do ! Och !
I ma fili ne do
C’est M.O.H. n*** ! Och !
Né ko nunu
Aw t’u qualité don ?
Né ko dankadén maîtrew do !

Mogo bé fo i jatigi
Bè ko fo Massa Allah
I bé jo tuni do la
I Sirifu bé b’o la
Hinè bé delinanko la
Han… Bè bé sé do la
N’ga, u ka fo la
Sabali kagni tuma do la
Mogo bé koro ni
Fatiè N’ga, mogo té koroni koro tièè
Né bé kuma la hakilimaw dé fè
Kulofara ka bo né mâko tè’
O folé , o sé ni bolo jèlé
Malirappeur bè jèlé
N’kélé, dow na na kasi dè
I nin minè, i tolomajo né la
‘Niè wakalé n’bé do i ka wakanè la
‘Niè bé né jolé la
Maraka dé bé né joli la
Siga b’aw dé la Joyoroko joro té né la
Fos’ ma fos’ kè n’na
Masaya juru dé bé n’na
Chi gèlèma chi yoro ko gèlèma
Rapu ko guèlèman nin bè yé yéko nyuma,
Non an’ ka mouvement dé kadi bèyé
An’ ka style,
An’ ka swagg dé kadi bè yé
É bé dimi muna
É du ma na ni fin yé

Chè mana do muru jago
Aw t’o jabi don
Bana sidon bali furakè mandi
Sanji koro woshi do
Aw ka rap Mun dé shi do ?
Jélimagon kunko ka gèlin bo sac do
Maître… EWE !
Maître… EWE !
Maître… EWE maître do !
I ma fili né do
C’est M.O.H. n***
Né ko nunuw
Aw t’u qualité don ?
Né ko dankadén maîtrew do

Ko bè b’i Ba bolo
Gninikali do bé n’bolo
N’ya soro koulikoro ji b’i da ko
Est-ce que bè Ba kagni wa ?
Do Ba yé zo yé
Do Ba yé kalabanti
Ni’ Ba ma to i Fa la
Bolonfè fulanw b’a ki la
Ko muna né ma kuma ?
Bè ni i kuma don tè wa ?
Kumaba té n’bolo bi
N’ga gninikali tiama bé n’fè
Né ko, nunuw
Jon ta ka jugu ni,
Jon da ka jugu ni bè yé ?
Jon ka fâ ka jugu ?
Fâ té mogo la
Jon bé bô kè suku ?
Danka yé sugu tiama yé
Jon ta ka jugu ?
Né nunuw,
Wulu dé do wa ?
Lêw dé do wa ?
Totow dé do wa ?
Jakumaw dé do wa ?
Est-ce que malobaliya dé do wa ?
Aw t’a fo n’yé ?
Est-ce que Mamusotolon dé do wa ?
Né kamanaguané, ou kan bé munuw ma
Est-ce que u Baw de do wa ?
Donkilida dé do !
Est-ce que kumaba ni dé do ?
Rapu dé do !
Est-ce que interview dé do wa ?
Shè mana do muru jago
Refrè hakèto !
N’dâlamado
Kono kalamando
Né ni gninikali tiaman
Tiaman dé do (EWE !)
Tignè filè
Jon ta dé do ?
Ni, jon ka ko dé do ?
Ni bè yé…
Jon ka coup dé do ?
Aw munu ka n’lamè est ce nalomaya dé do !
Bogna dé do !
Est-ce que dogomaya dé do ?
Kanu dé do !
Est-ce que jonmaya dé do ?
Est-ce que aw b’aw yèrè don ?
Aw té sabali dé !
Aw bé na gonbailai di anw ma
Ko’ yé tubabu yé
Aw makènè dé !
Hey Boule EWE maître do !
EwE maître do !
You crazy aw ye ta donso dolo min
F*** off !

Younoussa Flow
Coulibaly
Swagg
Suprême Crea my man
A f’u yé ko n’ma tounou
A f’u yé dè my man
I’m back my man
Y’a foye
Abou Diarra
Bou
Maître do !
Anti-choc
Anti-bloc
Anti-f***
EWE… EWE maître do !
Eh Chokou !
Fama Alpache
Alpha maître do !
Samba simple Ghetto N P !
8.4.6 ! Eh Dou sanfè ! Hrumm !
Ha !

EWE EWE : une marque de M.O.H.
Paroles du titre “Point d’interrogation” de M.O.H., écrites par M.O.H., retranscrites par RHHM, revues et corrigées par M.O.H.

DONNEZ VOTRE AVIS