AK-45 Ft. Damy Star, Bi furu [PAROLES]

Votes 1 Étoile2 Étoiles3 Étoiles4 Étoiles5 Étoiles 0 votes
Loading...


AK-45 : « Je m’adresse à la nouvelle génération surtout les jeunes mariés au lieux de se soulager les nerfs l’un sur l’autre chacun doit avoir un esprit paisible, car le foyer se construit à deux. ».
Découvrez le single 2013 « Bi furu » d’AK-45 avec Damy Star, tous deux musiciens et membres du groupe Mali Frappe de Magnambougou à Bamako au Mali, produit par : Lil B pour Hustler Entertainment, réalisation vidéo : Soung-G Productions, musique rap zouk

 

Paroles : Bi furu de AK-45 avec Damy Star

O yeah !
Né m’o famu ya
‘Bi furu
Né m’o famu ya

An né m’o famu famu ya
Bi furu
Furu kun yé ni so dia le di
K’anw ta kè porotji porotji kan
Bi furu
Hali mi yé gilan na da yé bi
F’anw ka to toroko toroko la
Bi furu
Furu bi ma, né m’o famuya,
N’an té gnini ka wa an kun fè kun fè ta’
Furu bi ma oh,
A guèlè ma, a guèlè ma wi

Hé, F.A.B tiè ni’ ma na chwa lé do di’an
Né ka kumu né ba’ni kalé kan f’a’ka né dian
Ni né yé n’miri wakati mu un kun bé ta’ ni no fè
Sunkuru gnuma ni, tiè i t’a yé k’i té k’a’fè
O wakati ne kun bé pérésé dé su ka ko
Ka ta n’ka koin na sani do ka n’gnè ko
Ne kun bé nèkin nèkin bizou n’ou bé kè né la
A yé n’kun kolo mo mo fo ka telou bo n’kun na
Mais, ka bi ni ne yé ni furu kana n’ka so
O wakati de sa, man c’est devenu chaud
Su ko ni dugu jè tiè, a y’i jo ko yèlèma
A ma go t’a yèrè la bilé kuma té né ma
A yé du bara bè ta ka di barakè la ma
Ni y’a bila fin’fin la a b’o di a ka bonne ma
I kana to bili kè sa, i kana fini ko
I tiè ka silipu i té sé k’o fènè ko

An né m’o famu famu ya
Bi furu
Furu kun yé ni so dia le di
K’anw ta kè porotji porotji kan
Bi furu
Hali mi yé gilan na da yé bi
F’anw ka to toroko toroko la
Bi furu
Furu bi ma, né m’o famuya,
N’an té gnini ka wa an kun fè kun fè ta’
Furu bi ma oh,
A guèlè ma, a guèlè ma wi

Hé, F.A.B tiè, né ma ni si kè ba si yé
Sabu ni muso kadi’yé nu nu si té fo’yé
Mais, kuma do la i bé soli ka ta bara yoro’
I bé kilé ka bara kè i té fo’y soro
Sègin ni dusu ka si b’i kan, i kun kolo chauffé lé do
I bé na so ka soro alé fènè kumu né do
Ni i kumara’fè
(Tiè fa ra nan sa i yé n’sègin)
Ne yé n’ta n’dusu fè, do ‘o do n’bé a kulo gninkin
N’a’yé sigui ki da bourou’ni sama ka ta san fè
O koro su’i’na bè b’i yèrè yé gilan san fè
A bé kulèti ni pantalon dô ka tafé siri
(Ayi su’i na koni sa fo ni’yé n’siri)
Furu do ‘o do kèlè o négé té mogo si la
Do ‘o do kuma ba ni, o bé do bo mogo si la
Anw bé do mi na ‘ko bi tiè bè bé k’i yèrè gnini
Sani ni ka né faga né bé ta 2ème gnini

An né m’o famu famu ya
Bi furu
Furu kun yé ni so dia le di
K’anw ta kè porotji porotji kan
Bi furu
Hali mi yé gilan na da yé bi
F’anw ka to toroko toroko la
Bi furu
Furu bi ma, né m’o famuya,
N’an té gnini ka wa an kun fè kun fè ta’
Furu bi ma oh,
A guèlè ma, a guèlè ma wi

I ma’yé dèh, fèmi mogo kan’ka sabali
Muso ya yèrè koro mugnu a ni sabali
Allah ko tignè, tiama ba dé bé bi tiè u la
Mais, ni’ya la jè bélé bélé bé muso u la
Tiè ka muso fila na furu o bé folo bolo
Ni y’i tiè nègin nègin a té sé ka ba i bolo
Muso bogna tiè koni o sara bé Allah bolo
A touma na sa Damy Star, kuma to b’i’bolo
Né mana n’miri bi an
An domi na domi na
(domi nan du)
Lo mi na’yan’kan di annn
An niogon ma niogon ma
(niogon ma du)
Kuma tiama lé no furu négé bo n’na
Kèlè misin ni ann
Ko lé négé té n’na yé
Allah kan bè son hakili gnuma na kanou

An né m’o famu famu ya
Bi furu
Furu kun yé ni so dia le di
K’anw ta kè porotji porotji kan
Bi furu
Hali mi yé gilan na da yé bi
F’anw ka to toroko toroko la
Bi furu
Furu bi ma, né m’o famuya,
N’an té gnini ka wa an kun fè kun fè ta’
Furu bi ma ooohh,
A guèlè ma, a guèlè ma wi

Paroles Bi furu de AK-45 avec Damy Star, écrites et fournies par AK-45 et adaptées par RHHM

DONNEZ VOTRE AVIS