Ox-B – Douwahou dén yèrè yèrè [SON]

Votes 1 Étoile2 Étoiles3 Étoiles4 Étoiles5 Étoiles 0 votes
Loading...

Son : Douwahou dén yèrè yèrè – Ox-B


production : Visko pour Djélafa Production, photographie : AH Production, année : 2013, musique hip hop rap Mali

 

Paroles : Douwahou dén yèrè yèrè de Ox-B

Intro :
A’ ka gna danka dén u ma
Aw k’u fara aw kan
A’ kana fara u kan dè
A’ ka A’ ka danka dén u la fara aw kan
Danka dén
A mago té séli la
A mago té sum’ na
Fa bonia ta’la
Fa fulan bonia ta’la
Ba bonia ta’la
Ba fulan bonia ta’la
A té mogo ba don
A té waliju don
A té karamogo don
Dugu banéni kè la’u

A f’u yé ‘né té danga dén yé

Intro :
Ayi né té n’ta’w fè
Duwau de bé né ko
Ayi né té n’ta’w fè
Duwau de bé né ko

Barika dé bé né la
O dé la Ox-B Alhamdoullillah
O fo ra, o kèra, o bana,
Bè té sé n’ta niogon na

A f’u yé ‘né té danga dén yé
‘Né té danga dén yé
A f’u yé ‘né té danga dén yé
‘Né té danga dén yé

Couplet 1 :
Kuma magni no tè dabara bé Adama dén faga
Da korotè ka kumè kè ki’i bon ki sonja
N’i yé togo soro ni barika ti’i ka kola nafa ta’la
Hali ni’ yé jignè di danka dén ma, a bè n’ni Allah, a bé kla’la

An’ bé ni bè la, jon yé tiè yé, jon yé tièba koro yé ?
Jon dé ta yé tignè yé, Dankoroba o fo o yé n’togo yé !

A ma sé n’ka kuma, n’ga fan folo yé aw Tonton yé ?
Ni barika bo’ra kulu la a bé kè carton yé !

Fing mi, k’an ka ta’a dugutigi ka so
Mun bé dugu tigi dén b’la k’a naata k’a bé bolo ko

Kuma n’a koro do, a yé ta’a gnini kula
Notè né bé nièfè a mè na o kele do wa’a té tignè !

Refrain :
Ayi né té n’ta’w fè !
O kele do wa’a té tignè !
Ayi né té n’ta’w fè !
O kele do wa’a té tignè !
Barika dé bé né la

O dé la Oxbi Alhamdoullillah
O fo ra, o kèra, o bana,
Bè té sé n’ta niogon na

A f’u yé ‘né té danga dén yé
‘Né té danga dén yé
A f’u yé ‘né té danga dén yé
‘Né té danga dén yé

Couplet 2 :
Allah bé tignè dèmè, né y’o fo né ma koroto’
Allah dé ta yé tignè yé, i kana sigo o té korobo’
Sanga ni ma’diya, Allah ko do tiè, o té karaba’
Brok-Ce sé kèlè bolo wili Bamako fo Chine

Ni duau b’i ko tiè, i kana siga, tiè u si té s’i la
Adama dén ya n’tikè’ra o la’, tiè a mèè na

I niè na u bé yèlè, ‘ko fè u b’i kè pièce détachée’
Alors ke o tiè dé t’u la mun bé sé ka n’klashé

Ba néni viktoire, ah waye c’est la vie
A qui la gloire, Faada Ox-B

Bè té sé n’ta niogon na
N’ma ko té togo la
Né bé tignè dé fo, ka donkili da
N’o m’i diya i yèrè faga

Aw bè son né bé mun yé
Kilé té ban ni o ma n’kiffer

Gawa bè té sé ka n’bisser
Allah, kana mogo jugu kè n’séré yé
U bè yé hasigi dé yé
U bè yé assimilé

A’yé na’a assister
Rapu duman faciliter
Dankoroba, kèlètiè’w bo lé k’u tiari
Koro, kilé bi, kèniè ka, baa nianfan, n’go dugu y’an ta yé
Na, n’ka dugu dén kan fo aw yé, aw si té sé né la !

A fo n’ma ba bonia dén
Ba bogna dén
A fo n’ma ba bonia dén
A f’u ma…

Extrait :
Walahi
Bélé bélé jamanja’o wili
Niè fa tono, dusu fa, nimisa
Torosi minè
Ko ni tasuma b’i bara mogow bolo
Nènè bé n’u faga
Buguri jè
I té biriki ya niè
I té koko bari nia
To lé ko, sé tonto, fonfon pogolo,
Galama ko la tikè
Kini dun yoro la kini bo lé
Fugari dén
Thé premier mi la
Quartier shè zo

Refrain :
Ayi né té n’ta’w fè
Duwau de bé né ko
Ayi né té n’ta’w fè
Duwau de bé né ko

Barika dé bé né la
O dé la Ox-B Alhamdoullillah
O fo ra, o kèra, o bana,
Bè té sé n’ta niogon na

A f’u yé ‘né té danga dén yé
‘Né té danga dén yé
A f’u yé ‘né té danga dén yé
‘Né té danga dén yé

Couplet 3 :
A fo n’ma tignè tigi
Kan kélé tigi
Rapu tiaman tiè yiri
Ko ba u tigi

Kuma ba u tigi
So a ni kunko tigi
Dan koro ba koro flow tiè na n’kama ni duau dia bi

Mankan madi n’yé o koro té ko n’té sé
Siran zéro, awo tiè ba koro si yoro yé saba yé
Folo i ka so, kaso wali ma kaburu do
RR no fè kèlè, awo né nin bé di o la

E, tiè ne kun tignè na o
Ayi kèlè ma kè dè
Mu yé’ kè vainqueur yé
Aaa…
An’ ma son, do wèrè kè

Ni’ yé mun yé bala dé da
A y’a mè bala ba da
A f’i ka wulu yé
A ka la’è li kè
Wo wo té ti bè la
I yé togo gnini na ou bien i ka ego trip yé n’séré yé
Ni i ku di n’goni fo ma
A ka a kè flé yé

Aw yé ta’ fo fala’u yé
R R ka bo u da ma
Aw yé aw kunko dioro
Wali ma aw ka ta daman da la

Né té ba néni kè
Né bé wolo ba nafa don

Aw kuma yoro bé mi
Kuma yoro té yé
Aw jama yoro bé mi
Jama yoro té yé

Ni bè nafa bé mi
Né bé ba fè ni sanu ni wari yé
Rappeur’u da la ma do
Bè bé k’i profiter
Ni ko ni do kèra
Tiè bè b’o ta ki afficher
Interview té togo soro
Tiè i bé bara dé kè

I yé mogo’u toro
Donkili da i ka taa ka bo yé
Mu nu ko Dan ko ro ba
O lu dé té fili la
Ox B fo sa ya
Gangsta fo kaburu
Dan ko ro ba ka na siga
Tugu n’ko fo Halijinè

Outro :
Génération Rap et Respect
Ayi né té ba néni kè dè

Brok-Ce
Kèlè bolo wi li lé do

A wo
Bugu fènè sigi’ra

O kele do
Ba néni nunu tè

E, bua a f’u yé ko n’u kila la ba néni na
Anw bé donkili da

Awo ni rapu se’ra tiè minè yoro ma
U ka anw wélé

Visko i ku lènkè hehehe
Ku lènkè doron dé do
A yi’r’u’la k’i fènè bé sé dé

Gaoussou Karambé dépuis USA
Buru
O fo ra
O kè ra

Paroles du titre Douwahou dén yèrè yèrè de Ox-B, écrites et fournies par Ox-B et adaptées par RHHM
DONNEZ VOTRE AVIS