Wizidriss, « I komi » [SON]

343

Wizidriss, I komi [SON] - single 2015

WIZIDRISS, LE NOUVEAU SINGLE DANSANT/CLASH « I KOMI »

Wizidriss : « Mùnuw b’à là ko clash, an’ nà-tɔ filɛ nì ye, an’ de taa dò. Mùnuw ko dɔ̀nkìli duma-nì, à nà-tɔ filɛ nì ye, an’ de taa dò. Nì i kɔ̀rɔmuso tɛ sìgì so, man-baw b’à mìnɛ̀ k’ù ku dò. Nì i kɔ̀rɔmuso be bar-so là, man-baw b’à mìnɛ̀ k’ù ku dò. He he ì kɔmi… Ha ì kɔmi kɔmi… He he ì kɔmi… Ha ì kɔmi kɔmi… ».
Découvrez « I komi » de Wizidriss, par : Pito Qualité pour One Quality Music & maifa Productions, année : 2015, musique afrobeat afro-pop rap Mali

DONNEZ VOTRE AVIS